Η Φάρμα Αμαραντίδη στην 15η HORECA

Από τις 12 έως τις 15 Φεβρουαρίου 2020 η Φάρμα Αμαραντίδη συμμετείχε ενεργά στην δράση “Ελληνικό Πρωινό” του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας, στην 15η HORECA, ως παραγωγός κρέατος .

Στο τετραήμερο αυτό, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση αλλά και κοπή προϊόντων ξηρής ωρίμανσης, κυρίως κομματιών t-bone, tomahawk steak και burger ωρίμανση 140 ημερών.