Σεμινάριο “Ζωοτροφές και Παρασκευή Σιτηρεσίων”

Η Φάρμα Αμαραντίδη, ήδη από τις 10 Φεβρουαρίου 2020, παρακολουθεί τον κύκλο σεμιναρίων “Ζωοτροφές και Παρασκευή Σιτηρεσίων”, διάρκειας 28 ωρών, στους χώρους της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής στην Θεσσαλονίκη.

Το σεμινάριο παρέχει όλες τις απαραίτητες πρακτικές και θεωρητικές γνώσεις σχετικά με την επιλογή κατάλληλων ζωοτροφών, την αξιολόγηση έτοιμου σιτηρέσιου, την παρασκευή και την χορήγηση απαραίτητου σιτηρέσιου για μηρυκαστικά (αγελάδες, πρόβατα, κατσίκια) και για μονογαστρικά  ζώα (πτηνά, χοίροι) , καθώς και την κοστολόγηση παραγωγής.