Διατροφή και ελευθερία

Προτεραιότητα μας αποτελεί η διατροφή του ζώου, η οποία είναι καθοριστική για την γεύση και την θρεπτική ποιότητα του κρέατος. Για αυτόν τον σκοπό επιλέγουμε άριστη πρώτη ύλη από καρπούς και φυτικές ύλες της ελληνικής γης.